Innhold
Lokale aktivitetsmidler

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses

> Lokale aktivitetsmidler (LAM)​​

  
  
  
Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.pdf
  
2017
Rundskriv soknad om momskompensasjon.pdf
  
2017
Tildelte aktivitetsmidler 2017.pdf
  
2017