Innhold
1
Enklere idrettslag

Nå blir det enklere å være idrettslag! Fra 2016 gjelder nye løsninger og ordninger som forenkler idrettslagenes registrering, rapportering og søknader. Dette kommer som konsekvens av vedtak på Idrettstinget 2015, som er Norges idrettsforbunds (NIF) høyeste myndighet. Der ble NIFs lov endret. I tillegg ble det vedtatt at rapporterings- og søknadsfrister for idrettslagene skal samles, slik at idrettslagene har færre frister å forholde seg til og at de har de nødvendige dokumenter tilgjengelig på søknadstidspunktet (for eksempel ved søknad om momskompensasjon)

>Temaside enklere idrettslag​​

2
Asker Seilforening

​Asker Seilforening, tidligere Blakstad Seilforening, Asker, er en organisasjon for aktive seilere og fritidsbåtbrukere. Den har egen båthavn i Blakstadbukta.

Blakstad Seilforening ble stiftet 24. juni 1932 i båthuset på Børsholmen. Stifterne var en håndfull 11-12 åringer med Jan "Mattis" Mathiesen i føringen. Mattis ble valgt til formann av foreningen, et verv han for øvrig hadde i 21 år frem til 1953.

Blakstad Seilforening ble akseptert som fullverdig seilforening i 1949. Foreningens senter ble flyttet fra Børsholmen til Blakstadtangen i 1954. I 1966 skiftet foreningen navn til Asker Seilforening.

En av Norges største seilforeninger

De første årene varierte medlemstallet mellom 10 og 20. I 1940 talte foreningen 53 medlemmer og ved navneskiftet i 1966 var medlemstallet steget til rundt 350 stk. 31. desember 2016 var det 1012 medlemmer i foreningen.

Les mer på hjemmesiden

 

 

 I fokus